Joanna Bogacz

Czy ceny nieruchomości spadną?

Na sytuację na rynku nieruchomości wpływa szereg czynników – sytuacja wojenna w Ukrainie, pandemia, napływ uchodźców, wysoka inflacja czy wzrost cen surowców, energii, produktów i usług. Czy istnieją więc szanse na spadek cen nieruchomości?

Dlaczego ceny mieszkań w Polsce rosną?

Wysokie ceny surowców i materiałów budowlanych oraz problem z ich dostępnością powodują opóźnienia w realizacji rozpoczętych inwestycji i utrudniają budowę nowych. Dodatkowym problemem jest nagły i dynamiczny odpływ pracowników z Ukrainy, którzy wrócili walczyć o swój kraj. Do tego dochodzi wysoka inflacja, ustawa deweloperska oraz sankcje nakładane na Rosję. Wszystkie te czynniki bezpośrednio wpływają na podwyższenie kosztów budowy, a co za tym idzie, cen mieszkań. W obecnej sytuacji, to jak zachowa się rynek, będzie wiadomo za kilka miesięcy. Rekordowo niskie stopy procentowe i drożejące ceny materiałów budowlanych pod koniec 2021 roku doprowadziły do bardzo wysokiego popytu na mieszkania i znacznego wzrostu cen. Wszystko to działo się dlatego, że chętnych do zakupu mieszkań było więcej niż mieszkań dostępnych do sprzedaży. Do kluczowych czynników obecnie najsilniej oddziaływujących na krajową koniunkturę zaliczyć należy także wysokie ceny energii i usług transportowych.

Kredyty mieszkaniowe będą jeszcze droższe

W marcu 2022 wzrosły stopy procentowe w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała 7 kwietnia, że stopa referencyjna pójdzie w górę o 1 punkt bazowy do 4,50 procent. W dniu publikacji artykułu odbywa się kolejne posiedzenie RPP, podczas którego zostaną ustalone nowe, wyższe, stopy procentowe.

Dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych wyższe stopy, to wyższe raty. Dla tych którzy chcieliby takie kredyty zaciągnąć, to także mniejsza zdolność kredytowa, a dla oszczędzających konsekwencją jest to, że oprocentowanie depozytów jeszcze trochę wzrośnie. Mimo tych ruchów w najbliższym czasie oprocentowanie lokat, rachunków oszczędnościowych czy nawet kredytów mieszkaniowych pozostanie poniżej wskaźnika inflacji. Duży wpływ na ceny mieszkań będzie miała ustawa deweloperska, z 2021, która wchodzi w życie 1 lipca tego roku. Zawarte w przepisach regulacje zaczną obowiązywać deweloperów i inne podmioty związane z funkcjonowaniem rynku, w tym również banki.

Wynagrodzenia

Nie bez znaczenia dla cen nieruchomości pozostaje to, że Polacy coraz więcej zarabiają. Jak wynika z danych w 2019 roku średnie krajowe wynagrodzenie wynosiło 5197,86 zł, w 2020 roku 5411,45 zł, natomiast w 2021 roku osiągnęło 5888,80 zł. Jest to znacząca różnica pomiędzy 2019 a 2021 rokiem. 

Zakończenie

Z powyższych wynika, że w 2022 r. na rynku mieszkaniowym prawdopodobnie utrzyma się przewaga popytu nad podażą. Nawet kolejne wzrosty stóp procentowych spowodują tylko częściowy odpływ chętnych na zakupy, a przy tak wysokiej inflacji trudno spodziewać się, by spadły ceny materiałów budowlanych, a co za tym idzie – zmniejszyły się koszty budowy i ceny nieruchomości.

Przeczytaj także

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.